Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

 Hllbarutvecklingfigur1

Hållbar utveckling består av tre delar; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

 

Ekonomisk hållbarhet: Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ekologisk hållbarhet: Handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.

Social hållbarhet: Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

 

Kontakta oss

Arboga Miljötransport AB

Telefon: 0589-166 90

Fax: 0589-166 91

Email: info@amtransport.se