Logotyp

Logotypen är framtagen för att tydligt visa Arboga Miljötransport:s kärnvärden. En kretsloppssymbol i medsols riktning symboliserar det företaget arbetar för; en för samhället hållbar miljö. Inriktningen av arbetet för en hållbar miljö förstärks ytterligare med de gröna bladen som svävar i kretsloppssymbolen. Förkortningen av företagsnamnet "AM Transport" har valts med tanke på att företaget verkar på en allt större marknad. Logotypens enkelhet och tydlighet ska bidra till att skapa ett varumärke som ska kännas igen av allt fler på marknaden utifrån de beröringspunkter som företaget skapar.

 

Kontakta oss

Arboga Miljötransport AB

Telefon: 0589-166 90

Fax: 0589-166 91

Email: info@amtransport.se